برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

مصاحبه ای با استاد قباد شیوا -فضاى تايپوگرافى امروز ايران را به چه شكل مى بينيد؟

مصاحبه ای با استاد قباد شیوا اين اتفاقى كه امروزه در گرافيك ما «تايپوگرافى» نام گرفته را چگونه مى توان تعريف كرد و چه موضعى بايد در مقابل آن گرفت؟ در واقع تايپوگرافى از وقتى گرافيك ادامه مطلب…